KÊ KHAI THUẾ

Chi tiết sản phẩm

KÊ KHAI THUẾ

   -  Kê khai thuế  VAT hàng tháng, quyết toán thuế VAT hàng năm

 -  Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, năm và quyết toán thuế TNDN hàng năm    

 -  Kê khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN hàng năm

 -  Kê khai Báo cáo thống kê hàng tháng (Phòng Thống Kê)

 -  Kê khai Đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho nhân viên doanh nghiệp hàng tháng.   

 -  Lập hồ sơ miễn, giảm, ưu đãi thuế, hoàn thuế VAT, Thuế thu nhập doanh nghiệp  

 -  Xử lý rủi ro thuế khi giải thể, tạm dừng doanh nghiệp

 -  Xây dựng hệ thống tiền lương tối ưu; Thiết lập cấu trúc về tài chính hợp lý; 
    Xây dựng những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế có lợi cho doanh nghiệp.  

 -  Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế. 

 

Từ khóa liên quan "KÊ KHAI THUẾ"

   

Sản phẩm cùng nhóm "KÊ KHAI THUẾ"

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0932 088 007