XỬ LÝ SỔ SÁCH KÊ TOÁN - QUYẾT TOÁN THUẾ

Chi tiết sản phẩm

XỬ LÝ SỔ SÁCH KÊ TOÁN - QUYẾT TOÁN THUẾ

 - Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Xử lý toàn bộ các vướng mắc về Tất cả các loại Thuế cho Doanh nghiệp và Cá nhân
 theo đúng quy định Phát luật
- Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Thẩm định lại báo cáo tài chính và điều chỉnh theo luật thuế.
- Chịu trách nhiệm giải trình khi doanh nghiệp quyết toán thực tế.

Từ khóa liên quan "XỬ LÝ SỔ SÁCH KÊ TOÁN - QUYẾT TOÁN THUẾ"

   

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0932 088 007