TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Chi tiết sản phẩm

TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ

* Tư vấn, xây dựng bộ máy kế toán chuyên nghiệp về kế toán quản trị và kế toán tài chính
 phù hợp với mô hình công ty gồm:
 - Xây dựng Quy Trình, Quy Chế hoạt động và kiểm soát của từng bộ phận và BGĐ
 - Hiệu quả hóa hoạt động Quản lý thông qua Xây dựng Hệ Thống Báo cáo và Kiểm soát nội bộ
 - Đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán theo từng phần hành công việc cụ thể.
- Cài đặt phần mền kế toán
 - Kiểm tra, kiểm soát số liệu của phòng kế toán

Từ khóa liên quan "TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ"

   

Sản phẩm cùng nhóm "TƯ VẤN QUẢN LÝ NỘI BỘ"

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0932 088 007